Pełnomocnictwo Notarialne

Prawo, porady prawne, ustawy, wzory pism, poradniki.
Pomoc społeczna. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ubezwłasnowolnienie. Niepełnosprawność. Emerytura, renta. Podatki.

Re: Pełnomocnictwo Notarialne

Postautor: niki » środa 27 maja 2015, 21:46

Pełnomocnictwo już za mną. Ważne, by nie zostawiać tekstu notariuszowi wg jego uznania, bo każdy ma inną sytuację, inne zobowiązania, konta w różnych bankach, inną sytuację lokalową - spółdzielnię, mieszkanie komunalne, własnościowe itp. Dobrze jest przynajmniej zrobić jak najobszerniejszą listę firm, instytucji, urzędów administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń i koniecznie uwzględnić MOPS, GOPS, ZUS, NFZ, szpitale, DPS-y, ośrodki orzekania o niepełnosprawności, operatorów pocztowych, dostawców wszelakich mediów, majątek ruchomy i nieruchomy, działkowców i wszystko, co tylko przyjdzie do głowy. I na koniec koniecznie formułka o tym, że pełnomocnictwo należy traktować rozszerzająco.

Jakby co, mogę pomóc.
niki
 
Posty: 21
Rejestracja: sobota 17 sty 2015, 19:55

Re: Pełnomocnictwo Notarialne

Postautor: Staszek » czwartek 11 maja 2017, 08:54

Może komuś będzie pomocne.

PEŁNOMOCNICTWO - UPOWAŻNIENIE

upoważniam do następujących czynności prawnych tj.:______________________________

- reprezentowania mnie we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych przed wszelkimi organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, urzędami skarbowymi, zakładami opieki zdrowotnej, Narodowym funduszem Zdrowia, wszelkimi instytucjami w tym ubezpieczeniowymi łącznie z odbiorem odszkodowań, osobami prawnymi i fizycznymi w tym dostawcami mediów, kancelariami prawnymi, notarialnymi, adwokackimi, innymi kompetentnymi instytucjami i urzędami i wszędzie tam, gdzie okaże się konieczne w zakresie tegoż umocowania,_________________________________________________

- do składania oświadczeń woli i wiedzy, podpisywania, odbioru, kwitowania dokumentów, żądania wydania dokumentów, składania wniosków i podań, uiszczania i odbioru należności, podejmowania decyzji starostwami powiatowymi, urzędami gmin, bankami i urzędami pocztowymi w tym wpłacania i wypłacania pieniędzy oraz odbierania wszelkiego rodzaju należności oraz do odbioru paczek i przesyłek pocztowych i kurierskich- poleconych i zwykłych,

- do załatwiania wszelkich formalności, do podpisywania dokumentów i innych pism, do składania deklaracji i zeznań podatkowych, wszelkich wniosków i podań, oświadczeń woli i wiedzy, wyjaśnień i zapewnień, do dochodzenia praw i roszczeń, do odwoływania się od niekorzystnych decyzji i rozstrzygnięć przed wyżej wymienionymi instytucjami i urzędami w imieniu mocodawcy oraz podejmowania innych czynności, które okażą się konieczne w związku z prowadzeniem spraw objętych niniejszym pełnomocnictwem.
Niniejsze pełnomocnictwo zachowuje ważność bez ograniczenia w czasie.
Pouczenie
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 32 KPA).
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony (art. 33 § 3 KPA).
Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (art. 76a § 2 KPA).
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł. (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym(rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym(dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).
Staszek
 
Posty: 1
Rejestracja: czwartek 11 maja 2017, 08:18

Re: Pełnomocnictwo Notarialne

Postautor: ewkaw » wtorek 25 lip 2017, 14:58

Cześć,
Właśnie przygotowuje tekst pełnomocnictwa ogólnego.
Mama jest współwłaścicielem mieszkania. Czy w pełnomocnictwie powinny pojawic się dane mieszkania i zapis, że mam pełnomocnictwo do dysponowania, wynajmu i sprzedaży?
Jeśli możecie podpowiedzieć co, oprócz tekstu z postu powyżej, należy zawrzeć w pełnomocnictwie, będę wdzięczna.
Ewa
ewkaw
 
Posty: 3
Rejestracja: wtorek 25 lip 2017, 13:38

Re: Pełnomocnictwo Notarialne

Postautor: wigi » wtorek 25 lip 2017, 16:23

Nie rozumiem. Chcesz sprzedać mieszkanie Rodziców?
wigi
 
Posty: 796
Rejestracja: czwartek 10 lis 2011, 19:21

Re: Pełnomocnictwo Notarialne

Postautor: ewkaw » wtorek 25 lip 2017, 19:34

Wigi, nie chcę. Ale nie wiem co będzie za kilka lat. Notariusz twierdzi, że warto wpisać tę konkretną czynność: wynajem, sprzedaż i po prostu użytkowanie mieszkania. Znajoma miała problem ze sprzedażą działki, odziedziczyła po Tacie 1/4 chciała sprzedać całość ale 3/4 było chorej Mamy, która nie była w stanie nic podpisać świadomie. Brakowało pieniędzy na opiekę nad Mamą a działka nie do ruszenia... To ta znajoma suszy mi głowę o podpisanie asap pełnomocnictwa.
ewkaw
 
Posty: 3
Rejestracja: wtorek 25 lip 2017, 13:38

Re: Pełnomocnictwo Notarialne

Postautor: wigi » wtorek 25 lip 2017, 21:07

A Mama się na taki zapis zgadza?
wigi
 
Posty: 796
Rejestracja: czwartek 10 lis 2011, 19:21

Re: Pełnomocnictwo Notarialne

Postautor: ewkaw » środa 26 lip 2017, 12:16

Odnoszę wrażenie, że błędnie odbierasz moje posty i pytania.
Nie jest moim celem przechwycenie mieszkania Rodziców i jego sprzedaż.
ewkaw
 
Posty: 3
Rejestracja: wtorek 25 lip 2017, 13:38

Poprzednia

Wróć do Prawo

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość