Świadczenie pielęgnacyjne

Prawo, porady prawne, ustawy, wzory pism, poradniki.
Pomoc społeczna. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ubezwłasnowolnienie. Niepełnosprawność. Emerytura, renta. Podatki.

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: alimade » niedziela 02 cze 2013, 13:25

do dochodu wlicza się tak jak pisałam wcześniej: emerytura (renta) podopiecznego, jego współmałżonka (jeśli jest) oraz osoby opiekującej się i jej rodziny (współmałżonka), i dzieli się to na wszystkie osoby obu rodzin.
W Twoim przypadku dochód osoby chorej, Twój i dzieli się to na wszystkie osoby razem z dziećmi (do ich pełnoletności lub do 25 roku życia jeśli się uczą).

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-swiadczenia-pielegnacyjne/test-specjalny-zasilek-opiekunczy/

"Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci , opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.


Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko."
alimade
 
Posty: 49
Rejestracja: poniedziałek 23 sty 2012, 08:33

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: monika30 » poniedziałek 03 cze 2013, 08:04

alimade pisze:do dochodu wlicza się tak jak pisałam wcześniej: emerytura (renta) podopiecznego, jego współmałżonka (jeśli jest) oraz osoby opiekującej się i jej rodziny (współmałżonka), i dzieli się to na wszystkie osoby obu rodzin.
W Twoim przypadku dochód osoby chorej, Twój i dzieli się to na wszystkie osoby razem z dziećmi (do ich pełnoletności lub do 25 roku życia jeśli się uczą).

........................


- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko."



ja tego zapisu ni jak NIE ROZUMIEM , jestem opiekunem prawnym osoby chorej , i wygląda na to że moje dzieci nie będą zaliczane do członków rodziny :)
no nie rozumiem jaka jest interpretacja tego .....

może tu chodzi o to ,że można mieć własne dzieci ale jednocześnie być opiekunem prawnym dla innych dzieci, bo jak się jest rodzicem to jest się opiekunem ustawowym .
wino koloru żółtego nazywane jest białym, ponieważ jest robione z zielonych winogron...
monika30
 
Posty: 21
Rejestracja: poniedziałek 28 lis 2011, 22:10

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: Krzysztof » poniedziałek 17 cze 2013, 22:42

Witam
Dzisiaj złożyłem wniosek wraz z zaświadczeniami (Mamy, moimi i żony) z ZUSu o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz z Urzędu Skarbowego o naszych dochodach.
Już na miejscu w Delegaturze UM musiałem podpisać dodatkowo dwa dokumenty które były powieleniem informacji już wpisanych we wniosku oraz musiałem jeszcze dostarczyć żony umowy o pracę (w międzyczasie nastąpiła u niej zmiana właściciela firmy i warunków pracy), świadectwo pracy i PITy-11.
Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych papierów oraz kilkukrotnym kliknięciu palcami w kalkulator Pani urzędnik stwierdziła że u nas został przekroczony limit dochodu na osobę więc czarno widzi pozytywne załatwienie sprawy.
Słysząc moją odpowiedź że ewentualnie będę się odwoływał, przyjęła mój wniosek.
Prawdę mówiąc to nawet jeśli się odwołam od ich odmownej decyzji to chyba i tak mam marne szanse aby coś ugrać.
Z wielu przyczyn od kilkunastu miesięcy jestem w skrajnie trudnej sytuacji życiowej, której jeszcze nigdy nie doświadczyłem i powoli zaczyna mnie to wszystko przytłaczać i przerażać. W domu z Mamą jeszcze jakoś sobie radzę, ale najgorsze dopiero przede mną.
Krzysztof
 
Posty: 28
Rejestracja: czwartek 08 gru 2011, 12:26

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: alimade » wtorek 18 cze 2013, 06:27

http://www.petycje.pl/9659
http://www.petycje.pl/petycja/9662/utra ... cyjne.html
http://wykluczeniopiekunowie.blog.pl/co ... /#comments
TAM proszę czytać i ewentualnie pisać - (strona główna i forum publiczne) - poza tym - odwołanie od decyzji niewiele kosztuje, ale można wiele uzyskać - na każdą decyzję odmowną trzeba się odwoływać - do SKO, potem do WSA, a jak trzeba będzie to i do NSA - na stronie są podane szablony odwołań,
może wyrok TK zmieni naszą sytuację - miejmy taką nadzieję
alimade
 
Posty: 49
Rejestracja: poniedziałek 23 sty 2012, 08:33

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: monika30 » czwartek 27 cze 2013, 09:31

Istotna uwaga dla osób które ubiegają się o specjalny zasiłek opiekuńczy:

-sprawdźcie sobie dokładnie od kiedy jest datowana niepełnosprawność osoby na którą się staracie o to świadczenie -może się zdarzyć,że niepełnosprawność u tej osoby powstała przed 18 r. życia lub w takcie nauki przed 25 r. życia

nie ma tu znaczenia jaka wtedy to była niepełnosprawność , lekka czy umiarkowana -istotne jest to żeby była stwierdzona w tym okresie .
Ja jestem właśnie w takiej sytuacji - starałam się o specjalny zasiłek opiekuńczy , dopiero jak dokładnie sprawdziłam orzeczenie o niepełnosprawności , okazało się ,że niepełnosprawność u mojej mamy powstała przed skończeniem przez nią 18 r. życia zupełnie z innego tytułu-ale nigdy nie była na rencie inwalidzkiej, jej niepełnosprawność pozwalała jej prowadzić życie zawodowe,a potem gdy zachorowała na alzheimera , dostała znaczny stopień niepełnosprawności .
wystąpiłam więc na nią o świadczenie pielęgnacyjne -co więcej dostanę także wyrównanie z tytułu rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 .
co prawda nie mam jeszcze decyzji w tych sprawach , ale w moim przypadku prognozy są optymistyczne
wino koloru żółtego nazywane jest białym, ponieważ jest robione z zielonych winogron...
monika30
 
Posty: 21
Rejestracja: poniedziałek 28 lis 2011, 22:10

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: monika30 » piątek 28 cze 2013, 14:03

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1730636
jest wniosek RPO do Trybunału ,teraz wszystko w rękach konstytucjonalistów, oby po naszej myśli
wino koloru żółtego nazywane jest białym, ponieważ jest robione z zielonych winogron...
monika30
 
Posty: 21
Rejestracja: poniedziałek 28 lis 2011, 22:10

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: alimade » sobota 29 cze 2013, 14:11

ale jak wyjaśnia Kati na forum ops:
~Kati
z dniem 01.01.2013r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. (art. 11 ust. 1 w/w ustawy).
Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012 poz.1548) decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasną z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

czyli prosto mówiąc wystąpił tylko o prawa nabyte tych decyzji, które były wydane przed zmianą i z tego wynika jeżeli TK uzna ten art. niezgodny z konstytucją wszyscy Ci co mają przyznane na stałe lub dłuższy termin po 1 lipca 2013 powinny zachować prawo do świadczeń. A nowe osoby i nowe wnioski będą rozpatrywane według nowej ustawy, bo w swym uzasadnieniu twierdzi, że ,, Ustawodawca mógł zmienić warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, jednak nowe warunki przyznawania tego świadczenia, ze względu na zasadę ochrony praw nabytych, nie powinny dotyczyć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych''

to teraz nie wiadomo, czy składać wnioski na nowe śp czy szo, czy rejestrować się tymczasowo w PUP dla ubezpieczenia - chociaż i tu będą trudności chociaż jeszcze nie teraz:
http://praca.wp.pl/title,Koniec-z-place ... &_ticrsn=5
alimade
 
Posty: 49
Rejestracja: poniedziałek 23 sty 2012, 08:33

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: rafal » piątek 06 gru 2013, 11:07

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Wróbel - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres - sprawozdawca
Teresa Liszcz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 grudnia 2013 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Andrzej Wróbel
Maria Gintowt-Jankowicz Wojciech Hermeliński
Leon Kieres Teresa Liszcz

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/Dz_Ustaw/k_27s13.htm

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego.
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/k_27_13.htm

Dokumenty w sprawie
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2027/13
rafal
 
Posty: 184
Rejestracja: czwartek 10 lis 2011, 01:14
Lokalizacja: Poznań

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: Krzysztof » niedziela 23 lip 2017, 19:49

Szanowni Państwo chciałbym zasygnalizować o pewnej możliwości.

Wyrokiem z dnia 21 października 2014r. sygn. akt K38/13 Trybunał Konstytucyjny uznał, iż art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, 1623 i 1650 oraz z 2014r. poz. 559 i 567) w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP z dnia 23 października 2014r. pod poz. 1443 i z tym dniem orzeczenie TK weszło w życie.
Oznacza to, że Trybunał wprost stwierdził niekonstytucyjność wskazanego przepisu ustawy w zakresie zastosowania wobec opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
Prawdą jest, iż uzasadnieniu wyroku Trybunał wskazał, iż skutkiem jego wejścia w życie nie jest ani uchylenie art. 17 ust. 1b u.ś.r., ani uchylenie decyzji przyznających świadczenia, ani wykreowanie prawa do żądania świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność podopiecznych nie powstała w okresie dzieciństwa. TK orzekł ostatecznie o niekonstytucyjności jedynie części normy wynikającej z art. 17 ust. 1b u.ś.r., a w uzasadnieniu wskazał na konieczność podjęcia bezzwłocznych działań ustawodawczych, które doprowadzą do przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją RP, a więc równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jednakże Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny w związku z zapisami ustawy zasadniczej widzą inne skutki prawne po ogłoszeniu ww wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a dokładniej dostrzegają zmianę sytuacji prawnej opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
Mimo upływu prawie 3 lat od ogłoszenia orzeczenia Trybunału nie zostały skutecznie podjęte działania legislacyjne eliminujące stan niekonstytucyjności zakwestionowanej przez TK normy prawnej, tak więc do czasu. gdy ustawodawca wyeliminuje niekonstytucyjne zapisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, u których niepełnosprawność stwierdzono w "dorosłości" (czyli po 18 roku życia, lub po 25 roku życia, jeśli uczyli się w szkole), którzy aktualnie posiadają prawo do pobierania zasiłku dla opiekuna lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 520 zł - mają możliwość wnioskować o znacznie korzystniejsze świadczenie pielęgnacyjne (aktualnie w kwocie 1406 zł)

jeśli będzie zainteresowanie tematem uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego to chętnie napiszę co należy zrobić, aby mieć trzykrotnie wyższe świadczenie.
Krzysztof
 
Posty: 28
Rejestracja: czwartek 08 gru 2011, 12:26

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postautor: bogumil » wtorek 29 maja 2018, 12:20

A zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest opiekunom czy bezpośrednio osobom niepełnosprawnym?
bogumil
 
Posty: 1
Rejestracja: wtorek 29 maja 2018, 12:14

PoprzedniaNastępna

Wróć do Prawo

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron